Laser Wash - Inđija

Instalacija prve robotske auto perionice u Srbiji!

Imali smo tu čast da, u saradnji sa novom auto perionicom u Inđiji, za stanovnike ovog područja obezbedimo brzo i komforno pranje njihovih vozila.

Novosti

Instalacija robotske auto perionice u Inđiji

Imali smo tu čast da, u saradnji sa novom auto perionicom u Inđiji, za stanovnike ovog podrčja obezbedimo brzo i komforno pranje njihovih vozila.

Laser Wash (Inđija)

Adresa: Inđija, Novosadska 44, Srbija
Oprema: Intelligent Wash 360˚
Vrsta pruženih usluga: Dostava i ugradnja opreme
Po principu: „ključ u ruke“

Izvršeni radovi:

  • Implementacija celokupne opreme
  • Naplatna stanica
  • Kontrola pristupa (rampe i vrata)
  • Kompletna automatizacija sistema

Tip usluge:

Usluga je obavljena principom “ključ u ruke”. Ovo podrazumeva da su vlasnici imali mogućnost da nam ustupe perionicu tokom radova i da prisupe projektu kada je sve gotovo i pripremljeno. Izvršena je instalacija Intelligent Wash 360˚sistema za beskontaktno robotizovano pranje automobila, postavljena je naplatna stanica kao i kompletna automatizacija sistema sa kontrolom pristupa uz pomoć automatskih rampi i rolo vrata. Vlasnici su prošli kroz našu obuku i kurseve, te su ovladali svim neophodnim znanjima i veštima za vođenje robotske auto perionice.

Šta smo postigli:

Na ovoj lokaciji je već postojala samouslužna perionica koju su posećivali stalni klijenti. Zahvaljujući novom Intelligent Wash 360˚sistemu, vlasnici perionice sada ne samo da mogu da pruže viši kvalitet i efikasnost usluge svojim lojalnim korisnicima, već zahvaljujući inovativnoj usluzi koju sada nude, imaju prostora i kapaciteta za nove korisnike. Klijenti opremljene auto perionice uživaju mogućnost biranja vrste pranja i načina pranja, te dobijaju efikasnije i brže obavljenu uslugu bez potrebe da izlaze i svog automobila. Cela procedura pranja automobila na ovoj lokaciji sada je prilagođena potrebama svih klijenata. Takođe sam sistem je osigurao  jednostavan pristup za automobile prilagođene osobama sa invaliditetom.

Laser Wash Inđija

Faze izgradnje

FAZA #1

Građevinski radovi

Kao prvi korak u ovoj fazi urađena je projektna dokumentacija koja je predstavljala osnov za početak građevinskih radova. Drugi korak podrazumevao je iskop zemljišta, te povezivanje na neophodne resurse (voda, struja, gas, kanalizacija), potom su postavljene instalacije za napojni kabal za struju, cevovod, gasovod i kanal za odvovod. Nakon završetka prikljčnih instalacija, postavljene su cevi za podno grejanje koje omogućavaju neometan rad perionice u svim vremenskim uslovima. U ovoj fazi je, nakon postavke svih instalacija, urađena i betonaža ploče, kao i grede za postavljanje konstrukcije robotske perionice.

FAZA #2

Montaža kontrukcije

Pri završetku građevinskih radova započeta je montaža konstrukcije robotske auto perionice. Naš tim je postavio celokupnu noseću konstrukciju i vođice za translatorna kretanja mašine. Na poseban zahtev klijenta, u ovoj fazi je izgrađen i objekat na već postojeću konstrukciju mašine uz pomož poliuterantskih sendvič panela. Ovaj korak doprineo je uštedu na gradnji samog objekta. Sama konstrukcija Intelligent Wash 360˚ima dovoljnu čvrstinu da može od nje da se napravi objekat, a da pri tom procesu konstrukcija ne izgubi svoju statiku.

FAZA #3

Povezivanje mašine robota

U narednoj fazi, kada je konstrukcija i izgradnja objekta na postojećoj konstrukciji postavljena, pristupili smo procesu postavljanja mašine – robota sa svim komponentama. Sledeći korak predstavljao je radove u tehničkoj sobi. Ovi radovi podrazumevaju postavljanje sistema za preradu vode, postavljenje pumpi, dozirnog sistema, kao i kompletnog hardvera za upravljanje robotskom perionicom. Kada su svi delovi postavljeni na svoje mesto, započeli smo povezivanje mašine – robota sa svim potrebnim instalacijama. Ovaj deo procesa podrazumevao je instalaciju kompletnog cevovoda za visoki pritisak i dozirni sistem, te povezivanje hardvera za napojni vod i povezivanje svih signala automatskog upravljanja na date kontrolere.

FAZA #4

Umrežavanje sistema

U narednoj fazi, nakon završenih radova na povezivanju mašine robota sa svim svojim komponentama, pristupili smo umrežavanju celokupnog sistema sa naplatnom stanicom i kontrolom pristupa. Postavljene su automatske rampe, rolo vrata i naplatne stanice. Uz pomoć  inteligentnog stema kompanije Intelligent Wash umrežen je ceo sistem, čime smo kreirali self-service mehanizam za buduće korisnike. Kraj ove faze podrazumeva da je ceo sistem sada automatizovan i umrežen sa svim svojim hardverskim i softverskim komponentama.

FAZA #5

Finalna faza

Finalna faza posvećena je testiranju celokupnog sistema i svih komponenti, te podešavanje mašine-robota prema afinitetima i potrebama klijenta. Nakon završetka testiranja, mašina postaje deo radnog okruženja i tada pristupamo obuci i treningu za klijente.

Proizvodnja, implementacija i servisiranje sistema za beskontaktno robotizovano automatsko pranje automobila. Oprema pogodna za implementaciju u auto servisima, autoperionicama, benzinskim pumpama i sl.

Copyright ©  2020 Intelligent Wash. Sva prava zadržana.