Zakon o fiskalizaciji 2022. godine

Naši uređaji imaju mogućnost fiskalizacije!

Naši uređaji su sistemski razvijeni tako da prate sve zakone i standard koji su propisani novim Zakonom.

Novosti

Fiskalizacija 2022. godine

Naši uređaji imaju mogućnost fiskalizacije!

Prema Zakonu o fisklizaciji za 2022. godinu  („Službeni glasnik RS“, broj 153/20) koji stupa na snagu od 1. januara 2022. godine  uređuje se predmet fiskalizacije, postupak fiskalizacije preko elektronskog fiskalnog uređaja, sadržaj fiskalnog računa, određuju se obveznici fiskalizacije i uređuju druga pitanja od značaja za fiskalizaciju.)

Takođe pod novim zakonom o fiskalizacij član 3. koji predstavlja predmet fiskalizacije, ubrajaju se novi elementi i uređaji koji do sada nisu podlegali predhodnom zakonu o fiskalizaciji uključujući i samonaplatne uredjaje-automate.

Naši uređaji su sistemski razvijeni tako da prate sve zakone i standard koji su propisanI novim Zakonom. Uređaji Intelligent naplatne stanice su razvijeni softverskim i hardverskim pristupom koji zadovoljava sve aspekte fiskalizacije te se bez ikakvih prepreka spovode i implementiraju rešenja.

Funkcionalnost naplatne stanice poseduje širok spektar mogućnosti koji korisnika oslobađa svakog suvišnog koraka oko procedure plaćanja. Zahvaljujući strateškom razvoju naplatnih stanica, praćenjem potreba korisnika, njegovih potencijalnih mogućnosti i potreba, kreiran je sistem koji olakšava proces naplate i štedi vreme korisnika.

Preuzmite "Zakon o fiskalizaciji 2022."

Preuzmite besplatno "Zakon o fiskalizaciji 2022." u PDF formatu jednostavnim klikom na dugme "Preuzmi".

Proizvodnja, implementacija i servisiranje sistema za beskontaktno robotizovano automatsko pranje automobila. Oprema pogodna za implementaciju u auto servisima, autoperionicama, benzinskim pumpama i sl.

Copyright ©  2020 Intelligent Wash. Sva prava zadržana.